Tel: 02 269 69 33

Helaas is er in onze praktijk momenteel een patiëntenstop.  

 

Op volgende websites kan u meer informatie vinden over eventuele testen of andere vragen betreffende corona: https://mijncoronatest.be
Bent u ongerust en/of wilt u zich ook laten onderzoeken door ons, gaat dit uiteraard nog steeds.
Indien u relatief snel op raadpleging wenst te komen en u online geen afspraak meer ziet staan de komende dagen, neem dan ook zeker telefonisch contact op. We zullen u zeker nog verder kunnen helpen. 

Multidisciplinair team 

 

Coronavirus 

Pre- en posttravel COVID wissers en wissers voor hoogrisicocontacten

Wegens de drukte zien wij het niet langer haalbaar pre- en posttravel PCR testen uit te voeren in de praktijk. We verwijzen hiervoor graag door naar de volgende adressen:

 Als huisartsenpraktijk geloven wij erg in een multidisciplinaire samenwerking. We hebben het afgelopen jaar ons team al mogen uitbreiden (info terug te vinden op website onder multidisciplinair team). Wij zijn als praktijk nog op zoek naar meer zorgverleners (eerstelijn) om ons team te versterken. We denken hierbij aan psychologen, logopedisten, ... Bij interesse mag er steeds gemaild worden naar receptie@demier.be . 

Deconventionering

Vanaf 21 februari 2022 zijn onze artsen niet langer geconventioneerd. Dit houdt een tariefswijziging in.

 

Consultatie tussen 7u30 en 18u: 32 euro

Consultatie na 18u: 36 euro

Huisbezoek: 50 euro

Psychologisch consult: 40 euro

 

Net als vele artsen streven wij naar kwaliteit van zorg. Heden voelen wij ons hierin niet gesteund door de overheid. Vandaar namen wij deze beslissing.

 

Veldkantstraat 54, 1850 Grimbergen

Tel: 02 269 69 33