top of page

Ons team

praktijk-2023--29.jpg
Dr. Barbara Betz

Dr. Barbara Betz is afkomstig uit Meise. Haar studies heeft zij zowel aan de VUB als aan de KU Leuven volbracht. Zij koos voor huisartsgeneeskunde omwille van de alomvattende benadering van de patiënt en de grote afwisseling qua leeftijd en aandoeningen. Sinds oktober 2017 volgt zij Dr. Mieke Verhaeghe op om het team van de Mier te versterken. Naast haar functie als huisarts is ze ook vast bestuurslid van de huisartsenkring HARNO.

praktijk-2023--41.jpg
Dr. Nick Stevens

Dr. Nick Stevens werkt sinds 2017 in groepspraktijk De Mier. Naast zijn functie als huisarts is hij coördinerend en raadgevend arts in woonzorgcentrum Heilig Hart te Grimbergen.
Bijzondere interesses zijn ouderenzorg en de zorg rond het levenseinde.

riet.jpg
Dr. Riet Vandenbergh

Sinds 1 april 2024 versterkt dr. Riet Vandenbergh onze praktijk als huisarts-in-opleiding. Dr. Vandenbergh is afgestudeerd als arts en voltooit in onze praktijk haar huisartsenopleiding. Ze blijft in onze praktijk tot oktober 2025. 

praktijk-2023--7.jpg
Katia Deconinck

Katia is verpleegkundige van opleiding en zorgt sinds 2012 voor het secretariaat in de praktijk. Zij zorgt ervoor dat alles vlot verloopt in de praktijk.

praktijk-2023--52.jpg
Dr. Evelien Brigou

Dr. Evelien Brigou werkt sinds 2010 in groepspraktijk De Mier. Ze vervoegde in 2010 aanvankelijk Dr. Mieke Verhaeghe die in 2017 op pensioen ging. Naast haar functie als huisarts werkt ze ook als coördinerend arts in een rusthuis, is ze werkzaam bij Kind en Gezin en is ze verantwoordelijke voor de arts in opleiding in onze praktijk. Bijzondere interesse binnen de huisartsgeneeskundeis  zorg rond het levenseinde.

praktijk-2023--14.jpg
Dr. Ellen Van den Bergh

Dr. Ellen Van den Bergh werkt sinds 2014 in de groepspraktijk De Mier. Zij studeerde af aan de KU Leuven. Naast haar functie als huisarts is zij ook werkzaam in een psychiatrisch verzorgingstehuis en leidt ze jonge huisartsen op. Ook met je kinderen kun je bij haar terecht.

praktijk-2023--23.jpg
Verpleegkundige Femke Vanderzijpen

Femke startte in 2010 als pediatrisch verpleegkundige in het UZ Brussel. In 2020 behaalde zij haar
master in de verpleegkunde waarna ze in 2022 de switch maakte naar leidinggevende in de thuiszorg.
Sinds augustus 2023 werkt ze in onze praktijk en vult ze de medische zorgen voor de patiënten aan.
Gelijktijdig vatte zij aan de UAntwerpen het postgraduaat ‘verpleegkundige in de huisartsenpraktijk’
aan, om haar kennis binnen de eerstelijnszorg te verruimen. Haar takenpakket bestaat uit preventie,
voorlichting en het uitvoeren van verpleegtechnische handelingen (zoals bloedafnames, alle soorten
injecties, wondzorg, wratjes bevriezen, oorproppen uitspuiten, uitstrijkjes, etc.

praktijk-2023--6.jpg
Marleen Aerts

Marleen heeft een carrière bij de bank achter de rug, maar wou graag nog iets aanvullend doen in de sociale sector. Zo kwam zij bij ons terecht en helpt ze iedereen verder op administratief vlak. 

bottom of page