Ons team

Dr. Barbara Betz

Dr. Barbara Betz is afkomstig uit Meise. Haar studies heeft zij zowel aan de VUB als aan de KU Leuven volbracht. Zij koos voor huisartsgeneeskunde omwille van de alomvattende benadering van de patiënt en de grote afwisseling qua leeftijd en aandoeningen. Sinds oktober 2017 volgt zij Dr. Mieke Verhaeghe op om het team van de Mier te versterken. Naast haar functie als huisarts is ze ook vast bestuurslid van de huisartsenkring HARNO.

Dr. Nick Stevens

Dr. Nick Stevens werkt sinds 2017 in groepspraktijk De Mier. Naast zijn functie als huisarts is hij coördinerend en raadgevend arts in woonzorgcentrum Heilig Hart te Grimbergen.
Bijzondere interesses zijn de organisatie van zorg en implementatie van nieuwe inzichten in de praktijk.

Katia Deconinck

Katia is verpleegkundige van opleiding en zorgt sinds 2012 voor het secretariaat in de praktijk. Zij zorgt ervoor dat alles vlot verloopt in de praktijk.

Dr. Evelien Brigou

Dr. Evelien Brigou werkt sinds 2010 in groepspraktijk De Mier. Ze vervoegde in 2010 aanvankelijk Dr. Mieke Verhaeghe die in 2017 op pensioen ging. Naast haar functie als huisarts werkt ze ook als coördinerend arts in een rusthuis, is ze werkzaam bij Kind en Gezin en is ze verantwoordelijke voor de arts in opleiding in onze praktijk. Bijzondere interesses binnen de huisartsgeneeskunde zijn pediatrie en zorg rond het levenseinde.

Dr. Ellen Van den Bergh

Dr. Ellen Van den Bergh werkt sinds 2014 in de groepspraktijk De Mier. Zij studeerde af aan de KU Leuven. Naast haar functie als huisarts is zij ook werkzaam in een psychiatrisch verzorgingstehuis en leidt ze jonge huisartsen op. Ook met je kinderen kun je bij haar terecht.

Dr. Lore Oelbrandt

Dr. Lore Oelbrandt is afgestudeerd als arts en werkt bij ons haar laatste jaar huisarts in opleiding af. Ze vervoegt vanaf 1 oktober ons team en wordt waar eventueel nog nodig bijgestaan door ons.